Happy Codings - Programming Code Examples
Html Css Web Design Sample Codes CPlusPlus Programming Sample Codes JavaScript Programming Sample Codes C Programming Sample Codes CSharp Programming Sample Codes Java Programming Sample Codes Php Programming Sample Codes Visual Basic Programming Sample Codes


Php Programming Code Examples

Php > Function Handling Code Examples

User Function Intro

User Function Intro <?php $av = array("the ","a ","that ","this "); array_walk($av, create_function('&$v,$k','$v = $v."mango";')); print_r($av); // for PHP 3 use var_dump() // outputs: // Array // ( // [0] => the mango // [1] => a mango // [2] => that mango // [3] => this mango // ) // an array of strings ordered from shorter to longer $sv = array("small","larger","a big string","it is a string thing"); print_r($sv); // outputs: // Array // ( // [0] => small // [1] => larger // [2] => a big string // [3] => it is a string thing // ) // sort it from longer to shorter usort($sv, create_function('$a,$b','return strlen($b) - strlen($a);')); print_r($sv); // outputs: // Array // ( // [0] => it is a string thing // [1] => a big string // [2] => larger // [3] => small // ) ?>